Když Duch svatý zavane...a v hlavě mi něco přistane...

Josefovo Fiat

19. 3. 2018 18:01
Rubrika: Básničky

25. 11. 2016

 

V těchto dnech už se má vrátit má Milá,

že se za mne provdá, mi slíbila.

Jak už se těším, až ji uvidím

a ve svatební den políbím.

 

"Josefe! Maria je tady! Vrátila se!

Ale je nějak široká v pase!

Čeká dítě! Josefe!

Co uděláš? Vezmete se?

Jestliže je cizoložnicí, vydej nám ji.

My už se o ni postaráme rádi."

 

Maria, má snoubenko, co se stalo?

Vždyť do svatby máme tak málo.

Jak jsi mi to mohla udělat?

Jak já teď budu před lidmi vypadat?

 

Hospodine, hledám u Tebe odpověď

a potřebuji ji co nejdřím, nejlépe hned!

Mám Marii vydat jako cizoložnici?

Nebo mám v tajnosti od sňatku s ní utéci?

Hospodine, já tomu nerozumím.

Proč se to stalo zrovna mně, když se tak snažím?

 

Co se to děje? Mám snad vidiny?

Nebo rozčilením a únavou divný sen zdál se mi?

Viděl jsem anděla - Posla z nebe,

říkal mi: "Josefe, mám zprávu pro Tebe.

Vezmi si Marii, jak jsi měl v plánu,

ona dala své FIAT Pánu.

Dítě, které nosí pod srdcem

je Spasitel poslaný naším Tvůrcem.

Neboj se, Josefe, naslouchej Bohu,

víc než Ti to oznámit, já dělat nemohu."

 

Byl to jen sen? Nebo blouznění?

Vždyť nejsem prorok, abych měl vidění.

Nejde mi to ale vůbec z hlavy,

proč vytrácí se mé obavy?

 

Že by ten Posel z nebe pravdu měl?

Bude vše tak, jak předpověděl?

 

Už tomu věřím a už se nebojím,

co mám udělat, dobře vím.

 

Maria, neboj se, já už Ti věřím!

Tak jako Ty i já svůj život Bohu svěřím.

 

I mé FIAT, Pane přijmi

a celé mé rodiny se ujmi. 

 

Zobrazeno 587×

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková